Herdruk Vraag-en-antwoordset overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Op 26-4-2013 is de derde HERDRUK van de set met vragen en antwoorden (V&A's) over het overgangsregime inzake de KEW, de SEW en het BEW op www.rijkoverheid.nl gepubliceerd (rubriek: "Documenten en publicatie"). Het betreft een compilatie van - inmiddels - 10 gepubliceerde V&A's over het per 1-1-2013 in werking getreden overgangsrecht. In deze herdruk is in vraag 3 en 4 nader uitgewerkt wanneer een verzoek tot aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW nog tijdig is, dat wil zeggen vóór 1-4-2013. Deze nadere uitwerking houdt verband met de op 9-4-2013 aangenomen motie van kamerlid Knops.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015