Herfinanciering eigen woning met behoud hypotheekrenteaftrek

Bij verkoop van de eigen woning moet de hypotheek in beginsel worden afgelost, terwijl bij de aankoop van een nieuwe eigen woning weer een nieuwe hypotheek moet worden gesloten. Dit brengt extra kosten met zich mee. De bestaande hypotheek mag echter voor de nieuwe woning in stand blijven. Met de opbrengst van de oude eigen woning wordt niet de hypotheek afgelost, maar wordt de nieuwe eigen woning bekostigd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015