Herinvesteringsreserve voor onroerend goed niet te gebruiken voor pensioen

Als bij de verkoop van pand winst wordt behaald dan kan voor deze winst een herinvesteringsreserve worden gevormd. Deze reserve  moet dan wel binnen 3 jaren worden aangewend voor een ander pand.  Op 31 maart 2013 heeft de Rechtbank Haarlem (LJN BZ5571) bepaald dat deze reserve niet kan worden gebruikt om een nieuwe pensioenvoorziening te vormen.

Nadat er drie jaren verstreken waren wilde de DGA de reserve gebruiken om een pensioenvoorziening op de balans op te nemen.

Aangezien er in dit jaar geen sprake was van een pensioentoezegging en er ook geen stellig voornemen bestond tot het doen van een pensioenuitkering in de toekomst moest de reserve vrijvallen in de winst.

Zonder toezegging immers geen pensioen in eigen beheer.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015