Herpublicatie besluit KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn

M.i.v. 1-1-2013 gelden geen fiscale faciliteiten meer voor nieuwe KEW’s, SEW’s of BEW’s. Voor bestaande posities geldt er een overgangsregeling. Voor omzettingen van bestaande box 3-kapitaalverzekeringen naar een KEW, SEW of BEW (box 1) is een overgangstermijn tot 1-4-2013 opgenomen in de Wet IB 2001. Er geldt eenzelfde overgangstermijn voor o.a. de omzetting van een geheel/gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek in een (bank-)spaarhypotheek. In dat verband gold aanvankelijk dat er vóór 1-4-2013 een onherroepelijke overeenkomst voor het aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW tot stand moest zijn gekomen. Deze voorwaarde is versoepeld en nader uitgewerkt in het beleidsbesluit BLKB2013/956M van 28-5-2013. 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015