Herpublicatie besluit overgangstermijn omzetting aflossingsvrije hypotheek in spaarhypotheek

Op 7 maart 2013 is het besluit BLKB2013/322M van 27 februari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een herpublicatie van een eerder – vergelijkbaar - besluit. In het meest recente besluit is het eerdere besluit BLKB2012/1994M op een aantal punten verduidelijkt.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015