Herpublicatie V&A's inzake lijfrenten op site Belastingdienst

Dit bericht betreft een signalering inzake de herpublicatie van de set V&A's inzake lijfrenten.

Op 4 juni 2021 is een herziene versie van de set met Vragen en antwoorden inzake lijfrenten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst (versie van 6 mei 2021).

Het document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, tijdelijke oudedagslijfrenten, de afkoopregeling voor kleine lijfrenten, lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten.

In het document is uitgegaan van de wetteksten en cijfers op 1 januari 2021.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen
  • Donderdag 10 juni 2021