Herpublicatie V&A's inzake regelingen voor vervroegde uittreding (RVU's)

Op 26 en 27 oktober 2017 zijn door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) in totaal 30 V&A's op het terrein van pensioenen, loonstamrechten en regelingen voor vervroegde uittreding (RVU's) opnieuw gepubliceerd op www.belastingdienstpensioensite.nl.

Voor RVU's gaat het om de volgende V&A's:

  • Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding (Vraag & Antwoord 12-003)
  • Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan (Vraag & Antwoord 05-056)

Klik met de linker muisknop op chronologisch overzicht voor een actueel en chronologisch overzicht van de door het CAP gepubliceerde V&A's op genoemde terreinen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 28 oktober 2017