Hervatting wetvoorstellen Witteveenkader op 20 mei 2014

De hervatting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.610), gezamenlijk met het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014' (EK 33.847), is voorzien voor 20 mei 2014.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015