Herzien Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling is verschenen!

Recent is de herziene versie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. In het Compendium worden de wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht. Ten opzichte van de eerste versie, is de Eerste Kamerbehandeling van het voorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning toegevoegd en zijn alle besluiten die sindsdien inzake deze wet zijn verschenen als bijlage achterin het Compendium opgenomen. En er is meer actueel materiaal toegevoegd. 
Dit Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via: bestelling@fiscaalleven.eu.  

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015