Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Herzien Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers

Minister Koolmees van SZW heeft een herzien Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers aan de Tweede Kamer aangeboden. Het herziene Ontwerpbesluit is op 11 juni 2019 gepubliceerd.

Het oorspronkelijke Ontwerpbesluit was op 15 februari 2019 ter internetconsultatie voorgelegd. Deze internetconsultatie sloot op 16 maart 2019.

 

Op grond van het nieuwe artikel 8a (lid 5) van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs moet een payrollwerkgever zorg dragen voor een adequate pensioenregeling voor zijn aan hem ter beschikking gestelde payrollwerknemer(s).

Dit wordt in het Ontwerpbesluit nader uitgewerkt.

 

Door te voorkomen dat voor payrollwerknemers geen of een veel lagere pensioenpremie moet worden afgedragen in vergelijking met werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies die wel in dienst zijn van de payrollwerkgever wordt getracht de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk te bestrijden.

 

Tot en met 4 juli 2019 kan de Kamer op het Ontwerpbesluit reageren.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Civiel, Gelijke behandeling
  • Woensdag 12 juni 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships