Herziening korting AOW-toeslag

De AOW-partnertoeslag voor de jongere partner van de AOW-gerechtigde zou voor alle huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 20.000 met ingang van 1 januari 2011 met 8% omlaag gaan. De inkomensgrens van € 20.000 wordt opgetrokken naar € 30.000 en het kortingspercentage wordt verhoogd van 8% naar 10%. Een wetsvoorstel betreffende deze wijzigingen zal in het eerste kwartaal van dit jaar worden ingediend.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015