Het pensioen van de DGA fiscaal onzuiver

Sinds de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen (Witteveen) in 1999 staan de fiscale voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen vast in Hoofdstuk IIB Wet Loonbelasting.

In artikel 18a staan de bepalingen opgenomen ten aanzien van het ouderdomspensioen. Het gaat dan om het pensioensysteem en het bijbehorende maximale opbouwpercentage en de hierbij horende pensioenleeftijd. 

De adder zit hem in lid 6! Indien het pensioen eerder ingaat dan de genoemde pensioenleeftijd moet het pensioen actuarieel herrekend worden. 

Sinds 1999 gaan we uit van een pensionering op de eerste van de maand waarin de DGA de genoemde pensioenleeftijd bereikt. Zelfs alle Modelpensioenbrieven van de Belastingdienst gaan hiervan uit.

Sinds 2013 gaat de Modelpensioenbrief ineens uit van de werkelijke verjaardag van de DGA. Aanleiding hiervoor is waarschijnlijk de aanpassing van de datum waarop de AOW ingaat. Toepassing van het genoemde lid 6 betekent nu dat het pensioen herrekend moet worden indien het ingaat op de eerste van de maand waarin de DGA de pensioenleeftijd bereikt. Het CAP heeft hiervoor op 23 januari 2015 herrekende opbouwpercentages gepubliceerd in Vraag & Antwoord 14-008.

Naar aanleiding van schriftelijke vragen heeft de Staatssecretaris geantwoord dat inderdaad alle pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de pensionering op de werkelijke pensioenleeftijd. Om de praktijk tegemoet te komen, is hiervoor een overgangstermijn van 2 jaar gegeven.

Als argumentatie geeft hij dat partijen dan de gelegenheid hebben om de pensioenregeling en de systemen en administratie van pensioenuitvoerders aan te passen.

De vraag is of dit antwoord ook geldt voor het pensioen van de DGA. Ik ben bang dat artikel 19d hiervoor roet in het eten gooit. De hierin genoemde mogelijkheid voor de Minister om afwijkingen in regelingen toe te staan gelden namelijk niet voor een pensioenregeling die wordt uitgevoerd in eigen beheer.

Advies: aanpassen al die pensioenbrieven en opnieuw alle benodigde berekeningen maken! En hopen dat de belastingdienst het verleden met rust laat!  

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 10 april 2015