Het PensioenAkkoord is eindelijk een feit!

Het PensioenAkkoord is eindelijk een feit! Dat betekent veel werk aan de winkel. Denkt u alleen al aan de hogere pensioenleeftijden. Dat moet allemaal worden vastgelegd in pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten.

Gommer & Partners Pensioen Advocaten biedt u graag de benodigde pensioenondersteuning. Denk hierbij aan het redigeren van bovengenoemde documenten en het voorlichting van uw deelnemers. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken moeten op juiste wijze worden vastgelegd. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook assisteren bij de behandeling van overige pensioenvraagstukken, zoals in situaties van mogelijke verplichtstellingen van bedrijfstakpensioenregelingen, overnames en herstructurering.

Graag komen wij binnenkort onze expertise nader toelichten. En ook onze daarvoor gehanteerde speciale tarieven, arrangementen en mogelijkheden met u bespreken. 

Wilt u graag zo snel mogelijk een afspraak? Een mail naar pensioen@gommeradvocaten.nl is al voldoende, wij nemen dan direct contact met u op. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015