Hoe ver moet individualisering en flexibilisering gaan?

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) pleitte onlangs in een Statement voor aanzienlijk meer en vooral ook andere mogelijkheden om pensioengeld aan te wenden. Als voorzitter van de NOPD heb ik natuurlijk van harte meegewerkt aan het Statement en sta er dan ook volledig achter. En wel hierom.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 16 mei 2015