Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hoge Raad: Woningeigenaren kunnen bij WOZ-waardebepaling gebruikte grondstaffels opvragen

Belanghebbende betwist de WOZ-waarde 2014 van zijn onroerende zaak. Belanghebbende heeft gevraagd om een overzicht van de kavelwaarde en de opbouw daarvan van zowel de onroerende zaak als van de vergelijkingsobjecten (hierna: de grondstaffels). De heffingsambtenaar heeft de grondstaffels pas in hoger beroep bij het hof overgelegd.

De Hoge Raad oordeelt dat gemeenten in bezwaar en beroep desgevraagd inzicht moeten geven in de grondstaffels die ten grondslag liggen aan de WOZ-waardebepaling. Die verplichting wordt niet begrensd door artikel 40 Wet WOZ (welke bepaling uitgaat van beperkte openbaarmaking). Op die manier wordt voorkomen dat de WOZ-beschikking, vanuit de belanghebbende bezien, het resultaat is van een "black box". De heffingsambtenaar heeft dat inzicht niet tijdig gegeven.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten
  • Dinsdag 21 augustus 2018
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships