Hoger opgeleiden tellen toch mee voor quotum

Hoger opgeleiden kunnen straks in aanmerking komen voor de extra banen die gecreëerd worden voor arbeidsgehandicapten. Als blijkt dat lager opgeleiden dan in de verdringing komen, wordt het aantal banen uitgebreid. VVD en PvdA regelen dit in de Quotumwet. Het doel van 100.000 extra banen moet volgens PvdA worden verhoogd, zodra de hoger opgeleiden ook meetellen. Er zijn ca. 20.000 à 30.000 banen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten. Werkgevers en vakbonden wilden de doelgroep al langer uitbreiden. Als de 125.000 banen niet worden gehaald, moeten bedrijven verplicht worden arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zo niet, dan volgt een boete van € 5.000. De SP heeft voorgesteld dit bedrag te verdubbelen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015