HotNews! De nieuw Wft-module Pensioenverzekeringen!

Vanaf 1 januari 2012 is het dan zover. Alleen adviseurs die beschikken over een vergunning Wft-Pensioenverzekeringen mogen nog adviseren en bemiddelen. Deze module komt boven de module basis, leven (en eventueel beleggen). Alle bestaande vergunninghouders Wft moeten voor 1 februari aangeven of ze doorgaan met ‘pensioenadvies’. Vervolgens moeten ze voor 1 juli aangegeven hoe ze de nieuwe vergunning gaan halen. Dat kan door een diploma dat kwalificeert te behalen of door de zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC)-procedure te doorlopen.

Wist u al dat het opleidinginstituut van de Akkermans & Partner Groep, Oysterwyck Hogeschool al geruime tijd de nieuwe opleiding verzorgt? In meerdere varianten? En dat het geaffilieerde exameninstituut Hermés als eerste erkend is door de CDFD?
Wilt u daar overigens meer over weten stuurt u dan even een mailtje naar margreetvanderveeken@oysterwyckhogeschool.nl  

De nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen is een reactie op het AFM-onderzoek van begin 2010. Daaruit bleek dat 75% van de pensioenadviezen onder de maat was. Mede als gevolg daarvan zijn er inmiddels 11 AFM-leidraden Tweede pijler pensioenadvisering. Een van de aanbevelingen van de AFM in het rapport aan ontwikkelaars van pensioen-adviessoftware was om nog meer aandacht te geven aan de inzet en het gebruik van software bij pensioenadvisering.

Wel, dát hebben we ter harte genomen!

We hadden natuurlijk al prachtige pensioenadviessoftware, van berekenings- en overeenkomsten- tot regelingvergelijkings- en pensioenlastenberekeningsprogramma’s, maar deze zijn nog meer verfijnd en uitgewerkt. Alle vereisten uit de 11 leidraden zijn verwerkt. En dus is de software helemaal toegespitst op uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast kunt u dan gebruik maken van Fobes, hét meest geavanceerde produktadviesprogramma in de markt!

Kortom, het PensioenAkkoord moet worden geïmplementeerd moet worden. Werkgevers willen en moeten hun pensioenkosten beheersen. Werknemers willen en moeten gebruik maken van alle individualiserings- en flexibiliseringsmogelijkheden. En u moet en wilt dat allemaal vastleggen en beheren? Onze software biedt u alles wat u daarvoor nodig hebt.

Tot slot. Formeel valt eigen beheer (nog) niet onder Wft. Maar, uw DGA’s willen natuurlijk ook een betaalbare regeling (denkt u aan het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde). Een fiscaal- en civieljuridische juiste én optimale regeling. En gebruik maken van alle Witteveen-mogelijkheden. Ook daarvoor gebruikt u natuurlijk ‘onze’ kennis en ‘onze’ software!

Volgend jaar houd ik u graag verder op de hoogte van nieuwtjes en HotNews! Blijft u ze dus volgen, lezen én toepassen!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015