HR: Wfsv / in beginsel geen terugwerkende kracht bij toewijzing verzoek concernaansluiting

Een BV vormt met een aantal vennootschappen een economische of organisatorische eenheid ( art. 5.4 Regeling Wfsv). De BV heeft de Belastingdienst verzocht te beslissen dat die vennootschappen met ingang van 1 januari 2010 zijn aangesloten bij dezelfde sector als die waarin de BV is ingedeeld (sector 35). De Belastingdienst heeft het verzoek toegewezen met  ingangsdatum 1 september 2012 i.p.v. 1 januari 2010. Het Hof heeft geoordeeld dat het niet in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur is om een sectorwijziging op verzoek van de werkgever niet met terugwerkende kracht toe te staan, terwijl een sectorwijziging in verband met onjuiste indeling van de werkgever wel met terugwerkende kracht wordt vastgesteld.
Van dit laatste is echter geen sprake en dus werd het hoger beroep van de BV ongegrond verklaard. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (09/01/2015, 14/00987) bevestigd.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015