Huisbezoek moet recht op alleenstaandenuitkering aantonen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW dat de uitvoerende instanties: De Sociale Dienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitkeringsinstituut werknemrsverzekeringen (UVW), de mogelijkheid biedt om de relevante feiten te controleren.
Een van de voorwaarden is dat de betrokkene ook daadwerkelijk zelfstandig woont. De uitvoeringsinstanties mogen om een bewijs hiervoor vragen. Op grond van het wetsvoorstel kan dit bewijs worden geleverd door de uitvoerende instantie een bezoek te laten afleggen, waaruit blijkt dat de betrokkene daadwerkelijk zelfstandig woont.
Werkt de betrokkene niet mee, dan kan dit leiden tot een korting van de uitkering.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015