Hulp werkgevers bij berekening Ziektewetuitkering

Op grond van het gewijzigde dagloonbesluit worden WW- en ZW- uitkeringen niet langer berekend op basis van het gemiddelde loon van alle dienstbetrekkingen in het afgelopen jaar, maar voortaan wordt gekeken naar het salaris uit de laatste dienstbetrekking. Dat is eenvoudiger en sluit beter aan op het salaris dat de werknemer met ingang van 1 juni 2013 verliest. Het UWV gaat werkgevers die eigen risicodrager zijn en dus zelf de uitkeringen moeten vaststellen gedurende maxmaal 3 maanden helpen met het berekenen van de uitkeringen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015