Hypotheeknormen 2021

De verantwoordelijke minister informeert de Tweede Kamer over de jaarlijkse actualisering van de leennormen voor hypothecair krediet.

Gebaseerd op een ingeschatte loonstijging van 1,4% zijn de leennormen voor hypothecair krediet aangepast volgens de Kamerbrief hierover van de verantwoordelijke minister. De leenruimte wordt iets ruimer voor vrijwel alle inkomenscategorieën. Bovendien mag het tweede inkomen voortaan voor 90% meetellen in plaats van 80% en wordt de wegingsfactor voor studieleningen lager (0,65% voor leningen met een aflostermijn van 15 jaar en 0,35% voor een lening met een aflostermijn van 35 jaar). Ook de lijst met energiebesparende maatregelen waarvoor € 9.000 extra geleend kan worden, is geactualiseerd.

Informatie

  • Financieren, Hypothecair Krediet
  • Vrijdag 30 oktober 2020