In de toekomst kan de inspecteur beschikkingen Wfsv herzien

Een nota van wijziging is bij de Tweede Kamer ingediend die de inspecteur de bevoegdheid geeft beschikkingen Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) te herzien of in te trekken. Aanleiding is een arrest van Hof Amsterdam van 26 september 2013. Het Hof oordeelde dat de wet de inspecteur niet de bevoegdheid geeft een eenmaal afgegeven beschikking gedifferentieerde premie WGA te herzien. Met de wijziging wordt beoogd de bestaande onzekerheid in de praktijk over de bevoegdheid van de inspecteur deze beschikkingen te herzien, weg te nemen. De inwerkingtreding van de wijziging vindt met terugwerkende kracht plaats tot en met 19 oktober 2013, daags na publicatie van de Hof uitspraak.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015