Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

Wordt voor de pensioenopbouw uitgegaan van een lager opbouwpercentage dan maximaal is toegestaan, dan kan de jaarlijkse inbouw van de AOW-uitkering worden verlaagd op basis van de volgende formule:

(feitelijk opbouw% / 40 x fiscaal maximaal opbouw%) x AOW-bedrag.

Met andere woorden, de jaarlijkse AOW-inbouw bedraagt:

Voor eindloon: (feitelijk opbouw%) / 66,28) x AOW

Voor middelloon  (feitelijk opbouw%) / 75) x AOWIn feite dus geen wijziging van de bestaande systematiek, met dienverstande dat er wel een verschil is tussen eindloon en middelloon.Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015