Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Indexatie premie moet volgens redelijke uitleg voorwaarden

Verzekeraars gaan vaak met bepaalde onderwerpen zoals indexering om zoals ze dat altijd doen. De Geschillencommissie van het Kifid vindt dat de verzekeraar zich moet houden aan de redelijke interpretatie van de voorwaarden door de verzekerde.

De casus

Een verzekeraar heeft in 2019 een indexering overgeslagen en past daarom voor het volgende verzekeringsjaar een dubbele indexering toe. Verzekerde is het hiermee niet eens. Verzekerde vindt dat de indexatie moet plaatsvinden door het indexcijfer van het jaar 2020 te vergelijken met 2019 en niet met 2018 zoals de verzekeraar gedaan heeft.

De procedure

Verzekerde vraagt aan de Geschillencommissie of de verzekeraar over meerdere jaren de indexatie bij elkaar mag optellen om voor één jaar de premieverhoging te berekenen.

Op internet hebben wij de volgende tekst gevonden van de betreffende verzekeraar over de aanpassing van de verzekering:

Aanpassen 17. Wanneer mogen wij de premie of de voorwaarden aanpassen? Als de consumentenprijzen veranderen.

  • Wij mogen aanpassen op de verlengingsdatum
  • Wij volgen de indexen van het Centraal Bureau voor de Statistiek

De Geschillencommissie stelt vast dat de verzekeraar het CBS-prijsindexcijfers nieuwbouwwoningen bouwkosten totaal volgt. De verzekeraar heeft in 2019 de indexatie overgeslagen.

Volgens de consument moet voor de premievaststelling van mei 2020 het indexcijfer 2019 vergeleken worden met het indexcijfer 2020 en dat leidt tot een premieverhoging van 2,16%. De Geschillencommissie stelt vast dat dat een redelijke lezing van de verzekeringsvoorwaarden door de verzekerde is. De verzekeringsvoorwaarden geven namelijk geen expliciete oplossing voor de verhoging van de premie indien de indexering een jaar is overgeslagen.

Op grond van artikel 6:238 BW geldt bij de uitleg van een onduidelijk beding de voor de wederpartij (hier de verzekerde) gunstigste uitleg. Dit beginsel staat bekend als de contra-proferentem regel.

De uitspraak

De verzekeraar moet de te veel in rekening gebrachte premie terugbetalen.

Het verzekeringstechnische gevolg

De Geschillencommissie gaat uit van de voor verzekerde gunstigste uitleg en beperkt de indexatie. De vraag is of dit voor de verzekerde de gunstigste uitleg is. Door een jaar overgeslagen indexatie niet in te halen wordt de verzekerde som niet verhoogd. Dit kan leiden tot een te lage verzekerde som en daardoor een te lage uitkering ingeval van schade.

De verzekeraar uit deze casus past geen onderverzekering toe. Deze verzekerde heeft een premievoordeel behaald, zonder het risico van onderverzekering.

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Woensdag 28 april 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships