Indexatiedepots

De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan staatsecretaris Klijnsma van SZW gepleit voor de mogelijkheid om ook onder het nieuwe financieel toetsingskader indexatiedepots in te kunnen te stellen.

Deze depots zijn vaak opgericht om arbeidsvoorwaardelijke afspraken na te kunnen komen of om bij fusies (van pensioenregelingen) de groep deelnemers tegemoet te komen die voorheen een gunstigere regeling hadden. 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015