Indirecte betaling door verzekeraar aan adviseur niet toegestaan

Als een verzekeraar zijn klant betaalt voor het afsluiten van een verzekeringsproduct waarop het provisieverbod van toepassing is en de klant betaalt daarmee de adviseur, dan betaalt de verzekeraar in feite indirect aan de adviseur. Dit is in strijd is met doel en strekking van het provisieverbod en dus niet toegestaan, aldus de AFM. Op deze wijze kan de verzekeraar sturing aan het adviesproces geven. Immers door betaling van een geldbedrag aan de zal de adviseur eerder geneigd zijn het product van die verzekeraar te adviseren. Deze indirecte betalingswijze komt verdacht dicht bij de oude provisiepraktijk, waarin de verzekeraar direct de adviseur betaalde voor het afsluiten van een product. Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015