Informatie over overgangsrecht inzake vervallen (loon)stamrechtvrijstelling

Op 17 oktober 2013 is het wetsvoorstel 'Belastingplan 2014' bij de Tweede Kamer ingediend (TK 33.752, nr. 2). Op basis van dat wetsvoorstel komt de (loon)stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 te vervallen.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 13 november 2013 is toegezegd dat nadere informatie zou worden verschaft over het vervallen van de stamrechtvrijstelling en het bijbehorende overgangsrecht. Dit is gebeurd d.m.v. een publicatie op 14 november 2014 op de pensioensite van de Belastingdienst.

De publicatie somt de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om bij ontslag in 2014 toch nog gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling. Ook is ingegaan op het overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten. De informatie is onder het voorbehoud dat het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015