Informatieplicht Bank over buitenandse heffingen beleggingsfonds

Kosten en belastingen bepalen in stevige mate het uiteindelijke rendement dat haalbaar is binnen een beleggingsfonds. Via de essentiële beleggersinformatie bijvoorbeeld is daar al veel informatie over bekend. Naast de kosten spelen ook de belastingen een belangrijke rol en zeker bij internationaal opererende fondsen is dat een aandachtspunt. Een teleurgestelde consument klaagde bij het KiFiD daar niet goed van op de hoogte te zijn gebracht door zijn bank. De geschillencommissie vindt echter dat de bank well degelijk de consument goed genoeg heeft geïnformeerd, onder andere via email en aanpassing van handleidingen, mede in het licht van het gegeven dat sprake was van een execution only relatie.

 

Informatie

  • Beleggen
  • Maandag 13 november 2017