Informatieplicht pensioenfondsen bij korten pensioenaanspraken

De afgelopen tijd zijn er in de media verschillende berichten verschenen over pensioenfondsen die op basis van de herstelplannen mogelijk de pensioenaanspraken en pensioenrechten moeten gaan korten. Mocht deze situatie zich voordoen, dan is het van groot belang dat de betreffende pensioenfondsen de betrokken belanghebbenden hierover tijdig, volledig en op begrijpelijke wijze informeren.

De Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling verplichten pensioenfondsen dan ook om deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk te informeren over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. Het korten van pensioenaanspraken en pensioenrechten kan op zijn vroegst een maand nadat de genoemde belanghebbenden en de toezichthouder zijn geïnformeerd, worden gerealiseerd.

Bron: AFM

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 16 augustus 2010