Ingangsdatum AOW verplaatst naar verjaardag

De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt naar achteren verplaatst. Een klein stapje op weg naar de 67 jaar? Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit de dag waarop iemand zijn 65e jaar daadwerkelijk bereikt, de verjaardag dus. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze maatregel is onderdeel van het pakket bezuinigingen dat in het regeerakkoord is afgesproken. Hiermee wordt een besparing van ongeveer 60 miljoen euro per jaar gerealiseerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Veel pensioenregelingen gaan in op de eerste van de maand waarin je de 65-jarige leeftijd bereikt. Dit betekent dus dat je vanaf je pensioendatum tot je verjaardag nog geen AOW krijgt. Dit wordt in pensioenregelingen niet automatisch aangevuld!

We gaan dus daadwerkelijk minder pensioen ontvangen. Gelukkig ben je dus als je op de eerste van de maand jarig bent. Pech heb je als dat de laatste dag van de maand is.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 25 maart 2011