Ingezonden artikel FD Opinie: Demotie moet wel degelijke wettelijk ‘afgedwongen’

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA pleit voor meer mogelijkheden van demotie. Het FD Commentaar van 8 april jl. stelt daarop dat demotie toch vooral het primaat moet blijven van de sociale partners. Ik denk dat dit niet terecht is. Sinds 1995 is het vanuit pensioenoogpunt al mogelijk om 10 jaar vóór de pensioendatum op basis van demotie, toch over het oude hoge(re) salaris pensioen te blijven opbouwen. Zodat een financieel soepele overgang van hoog, naar lager salaris en vervolgens naar pensioeninkomen wordt gemaakt. Waardoor gewenning aan een lager inkomen ontstaat. Sindsdien is demotie echter absoluut niet van de grond gekomen. Dit komt primair omdat de huidige beleidsbepalers niet zijn opgegroeid met demotie. Daar is nog het devies: inkomensgroei tot pensioendatum en dan fulltime met pensioen. Het liefst ook nog zo vroeg mogelijk.

Een werknemer die parttime wil gaan werken kan dit inmiddels de facto afdwingen. Dit zal ook moeten gebeuren met demotie, deeltijdpensioen en doorwerken na pensioendatum. Het nieuwe arbeidsdenken moet namelijk zijn, eerder parttimen/demotie om het langer vol te houden. Als we dat echter overlaten aan de huidige generatie beleidsbepalers zijn we er over 20 jaar nog niet.

En demotie kan echt in iedere branche, en is niet een kwestie van kunnen maar willen. Nu blijkt dat het niet gebeurt, lijkt het mij dus logisch dat het binnen een veel duidelijker verplicht wettelijk kader geplaatst wordt. Een werkgever móet meegaan in demotie en een passend voorstel doen, evenzo een werknemer op verzoek van zijn werkgever. Dat is ook nodig gezien de aankomende vergrijzing en de noodzaak van flexibeler omgang met de pensioendatum. Niet alleen vanuit pensioentechnisch oogpunt – zoals variabele uitkeringen, lumpsum mogelijkheden en doorbeleggen na pensioendatum – maar vooral ook vanuit arbeidsrechtelijk en sociaal oogpunt. Ook het kunnen inzetten van pensioengeld voor om-/bijscholing moet daarbij onderzocht worden.

mr. Theo Gommer MPLA is directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep, partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 20 april 2015