Ingezonden artikel FD Optiek: Pensioen in guldens meer waard dan in euro?s!

Met de schuldencrisis in Griekenland en in de overige Zuid-Europese landen in het achterhoofd en de afspraken die daaromtrent in Europees verband zijn gemaakt, dringt zich de vraag op hoe ‘hard’ ons pensioen nog is. De vraag is namelijk welke de gevolgen zijn voor ons kapitaalgedekte pensioenvermogen. Juist nu de vergrijzing op stoom komt en wetende dat in de Zuid-Europese landen het pensioen voornamelijk op basis van het omslagstelsel is gefinancierd. Raken we ons pensioen ‘kwijt’ aan de ‘Griekenland-en’ van de toekomst? Een van de mogelijke oplossingen van het schuldenprobleem is de inflatoire weg, waarbij dus de schuld wordt ‘weggeinflateerd’. Het oplopen van de inflatie gaat echter ten koste van ons pensioenvermogen. Terugkeer naar de ‘harde’ gulden is natuurlijk niet reëel. Dan zou immers ons pensioen in reële termen juist meer waard worden, zeker in de landen waar we graag (de eerste jaren van ons pensioen) willen vertoeven! Nu een terugkeer naar de gulden dus niet reëel is, ben ik wel van mening dat ‘onze politici’ een opdracht hebben: houd de inflatie in de Eurolanden zo laag mogelijk en weet dat Nederland daar als een van de weinigen het grootste belang bij heeft! De pensioenuitkeringen lopen de komende jaren op van ruim 20 miljard euro per jaar nu, naar 100 miljard per jaar in 2020, het gaat dus om serieus geld. Laat overigens nu net het totale reddingspakket voor Zuid-Europese landen van € 750 miljard aan ‘maatregelen’ precies de omvang van ons pensioenvermogen zijn. Het geeft te denken!

Theo Gommer, directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners, pensioenadvocaat Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015