Ingezonden brief FD Opinie: Premie naar leeftijd kan wel, mits pensioensysteem wordt aangepast.

Lutjens (FD 25-1) stelt dat een gedifferentieerde premie naar leeftijd niet kan. Pensioentechnisch vanuit het huidige systeem en juridisch heeft hij gelijk, echter hij mist een aantal essentiële maatschappelijk ontwikkelingen. Inderdaad moeten jongeren niet méér pensioen krijgen maar mínder premie betalen. Dat kan binnen een premieovereenkomst (defined contribution, met stijgende premiestaffels). Verder blijft hij uitgaan van het huidige pensioensysteem met de 3 ankers; verplichtstelling, solidariteit en collectiviteit. Maar werknemers blijven niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever c.q. in dezelfde branche. Solidariteit werkt niet nu juist de babyboomgeneratie niet wil leveren nu het nodig is, afstempelen. Immers ook daar hebben we gewoon juridische regels voor die we moeten toepassen. Ook het PensioenAkkoord gaat uit van afhankelijkheid van rendement en levensverwachting. De stap naar echte (collectieve) DC-regelingen is dus nog maar  klein en zal en moet snel gemaakt mijns inziens. Pensioen is gewoon (mijn) uitgesteld loon (ook het deel van de werkgever) en het gaat in de huidige tijd niet meer aan om daar op ‘vage’ solidariteitsgronden een fors deel van af te staan aan ouderen. Al met al heeft de doorsneepremie zijn langste tijd dus wel gehad, evenals de verplichtstelling qua uitvoering bij een Bedrijfstakpensioenfonds. Het is de hoogste tijd om het Nederlandse pensioensysteem eens echt op de schop te nemen! Ik neem aan dat Korte van de AFM het met name daarom te doen was!

Mr. Theo Gommer MPLA, Akkermans & Partners, vz NOPD.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015