Ingezonden brief FD Opinie: Stop met proefballonnen pensioenaanpassingen

De Pensioenfederatie verraste vorige week met het voorstel om op de pensioendatum een deel van het pensioengeld als lumpsum te kunnen ontvangen. Verrassend omdat de Pensioenfederatie tot nu toe een zeer traditioneel bolwerk is, waar paternalisme hoog tij viert. Tot nu toe dus. Sec ben ik het niet oneens met de optie voor een deel lumpsum. Net zo goed als het voorstel van RMU/SGP om de hypotheek af te lossen met pensioengeld. Wat mij wel verbaast, en dus eigenlijk stoort, is steeds weer het hoge ‘proefballon-gehalte’. Welke deel dan? Hoe gaat dat fiscaal? Tegen een progressief tarief of niet? Geen sanctie zoals als revisierente neem ik aan? Wat zijn de noodzakelijke aanpassingen voor de Pensioenwet? Als het ‘veel’ is, wat is het effect voor solidariteit en collectiviteit? Als het weinig is, waarom zou je het doen? Kortom, eerst dus – beter – nadenken en dan met een goed plan komen lijkt mij wijzer. Het lijkt wel of iedereen bang is niet gehoord te worden en dus maar ‘wat roept’. Nu de Pensioendialoog in volle gang is, of eigenlijk al afgerond, moet Den Haag maar eens echt de regie nemen. De theoretici en de belanghebbenden hebben hun zegje gedaan. Alle voorstellen liggen er, alle proefballonnen zijn opgelaten. Of er echter voldoende multidisciplinaire deskundigheid is, vraag ik mij steeds vaker af. Gezien het belang en de complexiteit van pensioen pleit ik daarom voor een brede pensioencommissie – een soort Cie Witteveen zoals in de jaren  ’90 – die eind 2015 hét pensioenplan voorstelt. Ik denk graag mee wie daar in moet zitten. Op dat plan kan een ieder dan nog een keer consulteren, begin 2016 komt dan het wetsvoorstel, per 2017 hebben we de definitieve wetgeving. Kijk, dat schiet op, heeft kwaliteit én is zo echt toekomstbestendig!

mr Theo Gommer MPLA is directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep, partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 april 2015