Ingezonden brief FD Optiek, Oproep Kellerman (DNB) prikkelt, maar niet terecht.

Oproep Kellerman (DNB) prikkelt, maar niet terecht.

Kellerman, directeur toezicht bij DNB, stelt in ‘Buitenhof’ dat er nog maar 100 pensioenfondsen over moeten blijven, van de huidige 600 nu. Prikkelend maar onjuist. Allereerst is dat niet aan DNB om te bepalen, maar aan de wetgever. Zolang een pensioenfonds voldoet aan de eisen hoeft DNB alleen maar toezicht te houden. Dat als gevolg van alle ontwikkelingen, zowel economisch, maar ook vanuit de noodzaak van meer transparantie, de complexiteit en de vergrijzing en daarmee het toenemend belang van gepensioneerden, ook pensioenfondsen moeten opschalen qua deskundigheid, dat onderschrijf ik. Het besturen van een pensioenfonds wordt, of eigenlijk is al, een taak voor professionals. Als deze professionals er (nog) niet zijn, dan kunnen ze daartoe worden opgeleid. Daar zit meer de crux dan in de deskundigheid sec. Bedrijven, en zeker ook de financials, banken en ook verzekeraars, zijn niet ongeschonden de crisis doorgekomen. Dan kan dat ook niet van pensioenfondsen worden verwacht, vervelend maar het is nu eenmaal zo. Wel kunnen we leren uit de lessen van de crisis. Meer professionaliteit betekent automatisch meer deskundigheid, meer grip en controle en dus de kans om eerder en beter in te grijpen. En daar moeten pensioenfondsen ook in willen investeren. Pas als dat niet gebeurt, mag en moet er ingegrepen worden. Of er dus 100 of 400 pensioenfondsen overblijven, zal vanzelf blijken. Dat 80% moet verdwijnen, acht ik dan ook een onvoldoende doordachte stellingname.
Op zich mag Kellerman een mening hebben, ik ga de discussie graag aan, maar ze moet zich wel realiseren dat ze vanuit haar functie een verantwoordelijkheid heeft die ze mijns inziens heeft overschreden. Het is de taak van een pensioenfondsbestuur om te besturen, de taak van DNB en dus Kellerman om daar op toe te zien. Pas als dat niet goed gaat mag DNB ingrijpen. Dit is een schot te ver voor de boeg en treft dus geen doel!

Theo Gommer, directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners, pensioenadvocaat Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015