Ingezonden brief FD Optiek: Pensioendiscussie wel reëel en deskundig houden!

Marjolijn van Oordt (FD 16 juli) heeft wel zo haar eigen kijk op solidariteit. Vóór de wens in haar slotconclusie “dat iedereen op termijn (dan) terug kan vallen op de voordelen van ons sociale stelsel” heeft ze met haar betoog toch wel wat steken laten vallen en tegen wat schenen geschopt.

Hoewel ik haar oproep best wel ‘charmant’ vind en ook wel kan plaatsen in de huidige tijdgeest gaat deze toch mank. Allereerst zit er juist in de pensioenkassen voldoende – door de ‘ouderen’ zelf - gespaard geld om hun pensioen levenlang uit te keren. Dat noemen we kapitaaldekking. Dat hier financiering op basis van solidariteit aan ten grondslag ligt en er dus altijd dekkingsgraadproblematieken zijn laat dit onverlet. Het is dus niet zoals bij de AOW – omslagstelsel – dat een (steeds) kleinere groep werkenden de betalingen aan de groter wordende groep ouderen moet ophoesten. Ook met de steeds toenemende levensverwachting is/wordt rekening gehouden. De levensverwachting neemt overigens niet zozeer extreem snel toe als wel de ‘kwaliteit’ van leven tot hogere leeftijd. Dat het op grond hiervan dus eigenlijk logisch is om langer door te werken is juist, maar een ander verhaal. Ook haar oproep dat iedereen dan maar een eigen Pensioen BV moet oprichten is charmant maar gespeend van realiteit. Allereerst stuit dat met name vanuit fiscaal oogpunt om onmogelijkheden. Verder zijn de kosten die hiermee gepaard gaan out of order. Juist het ‘gezamenlijk’ sparen en beheren van geld drukt – noodzakelijke – kosten. De oproep dat er meer mogelijkheden moeten komen om niet mee te hoeven doen met (verplichte) collectieve regelingen en er meer aandacht moeten komen voor individuele (eigen verantwoordelijkheid) in pensioenland, deel ik tot op zekere hoogte. Haar oproep tot slot dat de ‘ouderen’ hun tweede carrière als fulltime vakantieganger nog maar even moeten uitstellen, is vlak voor haar slot-solidariteitsoproep niet zo slim. Dat iedereen zélf mag beslissen wanneer hij/zij met pensioen wil gaan (al dan niet parttime), en daarvoor dan gewoon een actuarieel gekort pensioen krijgt, zou toch juist haar moeten aanspreken!

mr Theo Gommer (43) MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015