Ingezonden brief FD Optiek: reactie nav de klacht van de AVV jegens de Pensioenfederatie bij de RCC

Pensioeninformatie moet ook volledig zijn!

De AVV heeft de Pensioenfederatie aangeklaagd bij de Reclame Code Commissie (RCC) wegens het verstrekken van ‘misleidende en onjuiste’ reclame (FD 10 april 2012). De tegenwerping van de Pensioenfederatie was: ‘Bij bedrijfstakpensioenfondsen gelden geen bijstortverplichtingen. Alleen bij ondernemingspensioenfondsen worden afspraken met de werknemers gemaakt over bijstortverplichtingen. Er staat dus niets verkeerds in de folder’. Dit is natuurlijk wel heel kort, ergo veel té, kort door de bocht. De pensioenwet gebiedt dat pensioencommunicatie tijdig, duidelijk, begrijpelijk en juist is. Daar voeg ik graag ‘volledig en transparant’ aan toe. Het klopt namelijk dat bij Bpf’s geen bijstortverplichtingen zijn. Maar als er ‘geld’ tekort is worden de pensioenrechten wel afgestempeld! En er wordt dan niet – inmiddels al jaren niet – geïndexeerd. Terwijl de premie en de pensioenleeftijd wel worden verhoogd. En vanaf 2014 wordt ook nog eens de jaarlijkse opbouw beperkt. Juist in het huidige pensioentijdperk, met grootschalige afstempelingen, verhoging pensioenleeftijd in combinatie met het ‘invaren’ van pensioenrechten, dus grote onzekerheden, moet alle zorgplicht in acht worden genomen – zeker door de Pensioenfederatie - en mag niemand zich er zó makkelijk vanaf maken. Ook de reactie van het commissielid van de RCC dat de informatie niet ‘onjuist’ is, kan natuurlijk niet. Pensioeninformatie moet gewoon én juist én volledig zijn. Pensioeninformatie ís geen reclame. Het gaat om het geld van werknemers, van iemand anders dus. Het gemak waarmee de Pensioenfederatie reageert, geeft al met al te denken!

Theo Gommer, Akkermans & Partners en vz NOPD

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015