Ingezonden brief FD Selections: Rapport Cie. Goudswaard 'pensioen wordt onbetaalbaar'

De Cie. Goudswaard heeft op zich een goed rapport afgeleverd. Hier en daar wat open deuren: dat er vergrijzing is, dat de indexatieproblematiek lastig is met én middelloonregelingen én veel gepensioneerden (bij eindloon én weinig gepensioneerden speelde dat inderdaad niet). Beide wisten we natuurlijk allang. De conclusie is makkelijk. Of we betalen ‘fors’ meer premie, tot 50%. Dat wil niemand, werknemers niet, zeker niet de jongeren, werkgevers zéker niet en het is ook niet goed voor onze concurrentiepositie. Dus we temperen onze ambities, zowel de ‘harde’, als de ‘zachte’. De harde zijn de pensioenleeftijd, deze moet omhoog en het opbouwpercentage, naar een norm van 50% (i.p.v. 70%, die toch niemand haalt). Dus 1,5% per dienstjaar. Binnen de zachte ambities moeten we de bandbreedtes van het huidige FTK veel minder stringent toepassen. Dan kunnen we met een minder expliciet pensioencontract wel streven naar een resultaat, maar niet hard garanderen.

Tot slot, en dat mis ik in het rapport, zullen we veel meer individuele verantwoordelijkheid moeten opleggen en afdwingen. Werknemers moeten keuzes maken. Meer of minder pensioen, langer of korter werken, wel of geen geïndexeerd pensioen, meer of minder risico lopen. Eigenlijk dus de zekerheid van minder of de onzekerheid van de kans op meer. O ja, en we moeten beter communiceren, zeggen ze. Dat klopt!

Theo Gommer

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015