Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: AFM conclusie onjuist

AFM conclusie onjuist, maar onderzoek moet wel vervolg krijgen.

De conclusie die de AFM verbindt aan het onderzoek naar redenen en bewustzijn bij waardeoverdracht van pensioen bij wisseling van baan deel ik niet. Toch moet het onderzoek gezien de resultaten als gevolg hebben dat waardeoverdracht wordt ‘omgewisselt’. Het pensioen gaat mee tenzij de werknemer dit niet wil. Nu is het nog zo dat het een keus is van de werknemer.

Allereerst de conclusie gezien de getalsmatige uitkomsten. De helft neemt het pensioen mee, de helft dus niet. Van deze laatste helft doet 11% dat bewust gezien de goede reputatie van de oude pensioenuitvoerder (of dit een terechte keus is, is overigens een andere!). Dat resteert een kleine 40%. Voor de helft zal gelden dat ze terecht hun pensioen niet overdragen. Dan resteert minder dan 1/5 van alle werknemers die waarschijnlijk onbewust/ongeïnteresseerd (wiens ‘schuld’ is dat overigens?) het pensioen laat staan. Hierbij kan dan ook nog veronderstelt worden dat deze werknemers gemiddeld genomen jong zijn. Want juist jongere werknemers zijn minder geïnteresseerd in hun pensioen (raar, want juist zij zouden eerder moeten kiezen voor waardeoverdracht vanuit het argument om dat de pensioenrechten makkelijk bij elkaar te houden).
Alles overwegende is de oplossing eenvoudig. We draaien het recht op waardeoverdracht om! Het wordt een automatisch gevolg van wisseling van baan en dus van pensioenuitvoerder. Wil een werknemer niet dat zijn pensioen wordt overgedragen, dan zal hij dat actief moeten aangeven. Dit lijkt misschien een ‘rare’ oplossing, maar toch is hij goed. Het gevolg van het veranderen van baan is toch ook een andere CAO, een andere vakantie/leaseregeling en een andere inhoudelijke pensioentoezegging? Dan is het ook logisch dat de hoofdregel wordt dat het pensioen meegaat. Eigenlijk is het juist raar dat het pensioen achterblijft. Als werkgever moet ik dus nog 10, 20 of zelfs 30 jaar ‘(mede)verantwoordelijk’ blijven voor de opgebouwde pensioenrechten die een werknemer heeft die ooit, in een ver verleden, bij mij heeft gewerkt? In de ‘nieuwe’ pensioenwereld doen (goede) uitvoerders en adviseurs er alles aan om de werknemer te informeren. Het wettelijk kader is hiervoor uitvoerig vastgelegd in de Pensioenwet. Wordt het niet tijd dat de werknemer zelf ook verantwoordelijkheid neemt? En bij ontstentenis daarvan, dus krijgt? Ik denk het wel. Ook de werknemer moet zich realiseren dat de nieuwe pensioenwereld er is. Alle info en tools zijn voorhanden opdat hij een goede keus kan maken. Wil of kan hij dat niet, tja, dan moet er voor hem gekozen worden.

Mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015