Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Reactie Rietmulder

Oproep tot een Pensioenbeschermingsfonds is natuurlijk onzin.

De oproep van Joop Rietmulder (FD 22 december) is charmant maar natuurlijk onzinnig.
Rietmulder wil een Pensioenbeschermingsfonds voor pensioenfondsen (die de pensioenrechten van werknemers ‘beschermen’) in het leven roepen. Dat is als het plaatsen van een (rood) stoplicht ….voor een stoplicht. Ik ben het van harte met Joop eens dat we ons niet moeten laten leiden door de waan van de dag. En dat pensioenfondsen dus ruimte moeten krijgen voor lange termijn beleid. Maar daarvoor moet je geen extra stoplicht plaatsen maar de kruising aanpassen. Dat betekent dat de dekkingsgraad-‘dogma’ maar afgelopen moet zijn. Deze geeft een prima beeld van de dag van vandaag, die ook de waan is. Het enige dat een dekkingsgraad onder de 105 of 100% aangeeft is dat er én extra (zorgvuldig) gecommuniceerd moet worden én het ‘alle hens aan dek’ is voor het bestuur om alle ontwikkelingen ‘daytime in control’ te houden. Dat er gestreefd wordt naar een structurele dekkingsgraad (ruim) boven de 100% is logisch. Met zijn oproep voor zekere pensioenen ben ik het dan ook volkomen eens. Maar waarom dat ook welvaartsvaste pensioen moeten zijn vraag ik mij af. Al eerder heb ik gesteld dat een nominaal pensioen, dat als gevolg van inflatie wordt uitgehold, best een goede en gewenste keus kan zijn van een werknemer. Het enige verschil in deze is namelijk de prijs. Zekere en (zekere) welvaartsvaste pensioenen vragen zoveel meer investering dat een werknemer zich moet afvragen of hij dat wel wil. De tijd van paternalisme is immers allang voorbij in pensioenland. Als er dan tot slot al een vangnet moet zijn, dan noemen we dat de ‘overheid’. Dat zijn we met z’n allen, en met z’n allen hebben we belang bij een structureel en goed maar ook een betaalbaar pensioenstelsel. Laten we dus alsjeblieft gewoon en realistisch blijven als het gaat om pensioen.

mr.Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten. drs. Roos van der Velden is partner bij Akkermans & Partners Pensioen Juristen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015