Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Revival VUT geen goed plan

Revival VUT geen goed plan

Harrie Verbon pleit voor de revival van de VUT (FD 16 december). Dat is geen goed plan. De VUT is ooit als tijdelijke maatregel begin jaren ‘70 geïntroduceerd om in een tijd van hoge werkloosheid meer werkgelegenheid te creëren. Het feit dat we 40 jaar later nog steeds met die vermaledijde VUT zitten, geeft al aan hoe slecht deze maatregel destijds al was als ‘tijdelijke’ oplossing. Ik waag het die te bestempelen als (toen al) opportunistische symboolpolitiek, verworden van mogelijkheid tot recht, eenzijdig geclaimd door werknemers.

Stelt u zich ook eens voor. De VUT geeft het recht om niet meer te werken vanaf 60 jaar, tegen gemiddeld 80% van je salaris. En dat inclusief pensioenopbouw. Dat getuigde toen al niet van veel realiteitszin en dat doet het nu nog steeds niet. Zeker in tijden van economische recessie.
Nee, werknemers moeten nu eindelijk eens volwassen worden en dus gewoon flexibel pensioen én een flexibele AOW accepteren. Werknemers moeten nu eenmaal leren zélf verantwoordelijk te zijn, ook als het economisch tegenzit. Daarnaast kan een werknemer toch meedoen met de levensloopregeling; laten we die dan ‘uitbouwen’ (en eindelijk eens goed benutten !) tot mede een privé-sociale voorziening?!

En vervolgens, wat is er mis met gewoon sparen voor in mindere tijden? Het pleidooi van Verbon is derhalve gedateerd. VUT was bij de introductie al een slechte voorziening, laat staan nu bijna vier decennia later. Laten we bouwen aan een voorzieningenstelsel voor de toekomst, modern én betaalbaar voor werknemer, werkgever én overheid. Daar komt bij dat de VUT feitelijk al definitief is afgeschaft met de invoering van prepensioen, zo eind jaren ‘90. Eigenlijk is het toch ook raar dat als het slecht gaat met de economie iedereen korter gaat werken? Als het slecht gaat moet je toch juist harder/langer werken? Of ben ik nu een ‘rare’ ondernemer? Terug naar het ‘oude’ sociale vangnet is terug naar af. VUT is ‘vut’, laten we dat alsjeblieft zo houden!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015