Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Wetgever onderkent ontwikkeling in de markt onvoldoende

Statutaire bestuurders krijgen na de beoogde wijziging van het Burgerlijk Wetboek per 2009 forse problemen , omdat het kabinet de de verhouding tussen bestuurder en vennootschap niet langer wil aanmerken als een arbeidsovereenkomst. Terecht heeft mr. R. Ploum op die verkeerde aanpak van het kabinet gewezen (FD 5 juni). Maar in de pernsioensfeer is een oplossing verhoudingsgewijs gemakkelijk.
De Pensioenwet regelt dat alleen een werknemer pensioen kan krijgen die tegen beloning persoonlijke arbeid verricht en daarvoor een beloning krijgt. De werknemer-grootaandeelhouder (dga) met minimaal 10% aandelen is hier uiteraard van uitgesloten. Daarnaast kan de wetgever bij algemene maatregel van bestuur bepaalde groepen aanwijzen, die met genoemde werknemers worden gelijkgesteld. Ook kunnen besturen van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen in hun pensioenregeling bepalen dat die bepaalde groepen als deelnemer worden toegelaten. De statutair directeur derhalve.
Overigens, en dat wist de wetgever (!), is deze beperking überhaupt niet juist. De voorloper van de Pensioenwet, de Pensioen- en spaarfondswet (PSW), definieerde een mogelijke pensioengerechtigde als een persoon verbonden aan de onderneming. De (nieuwe) Pensioenwet had deze reikwijdte niet mogen beperken, omdat het juist niet het doel van de Pensioenwet was. Deze wet moest pensioengerechtigden juist beschermen.
Uit de arresten die mr. Ploum opvoert blijkt dat de wetgever essentiële ontwikkelingen in de markt niet onderkent of doorziet. Daarom roep ik, voor wat betreft pensioen, nog eens op om een aparte staatssecretaris voor Pensioen in te stellen, of in ieder geval een denktank die wetgeving en beleid voorkomt dat er wetgeving en beleid die onvoldoende doordacht zijn, omdat kennis ontoereikend is. Prof. H. van Kapelle, ook verbonden aan Aegon, heeft hiervoor al eens gepleit in het Weekblad voor Fiscaal Recht. En ook prof. E. Lutjens onderschrijft deze gedachte. De eind 2006 opgeheven fiscale adviescommissie pensioenen, kan eenvoudig, maar dan uitgebreid, nieuw leven worden ingeblazen. Pensioen is immers een multidisciplinair vakgebied met een, gezien de omvang van het pensioenvermogen, inmiddels zeer belangwekkende maatschappelijke status.
Mr. Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat en partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015