ingezonden: reactie op Roemer en Ulenbelt ?Het beste pensioenstelsel ter wereld moet gekoester?.

Het beste pensioenstelsel ter wereld moet gekoesterd, maar wel op basis van kennis van zaken

Roemer en Ulenbelt behoren nog tot de ongelovigen in pensioenland en ontkennen de crisis. Zij denken dat de pensioenreserves nog op orde zijn (helaas, we komen fors geld tekort), en dat werkgevers nog bereid zijn om de risico’s te spreiden. Dat hoort echter bij een verzorgingsstaat maar niet bij de beloningsstaat waarin we inmiddels leven. Het feit dat we € 100 miljard hebben ‘terugverdiend’ (van de 120 die we verloren in de crisis) zegt niets als je weet dat de verplichtingen forser zijn toegenomen. De dekkingsgraad staat nog steeds ‘maar’ op 108% (gemiddeld), terwijl dat 125 à 130% moet zijn. Hoe denken de heren dat de actieve werknemers, vooral jongeren, gaan reageren als zij meer premie moeten betalen voor minder en meer onzeker pensioen, ten laste van hun inkomen nu? Die lopen massaal als ZZP-er weg! En wat te denken van de gepensioneerden, het worden er miljoenen meer de komende jaren, als ze jaren lang geen inflatiecorrectie krijgen? Die gaan ook de barricaden op (terecht). Want het is hen wel beloofd. De heren denken nog heilig in intergenerationele solidariteit, helaas, die wordt niet meer omarmd. Niet door jongeren, niet door jongere werkgevers en helaas, ook niet meer door gepensioneerden. De maatschappij individualiseert, dat is nu eenmaal zo, of we dat nu goed vinden of niet. Ons stelsel, AOW, werkgeverpensioen en individuele lijfrenteaanvulling alsmede de hoogte binnen deze 3 pijlers is inderdaad nog steeds prima. Maar de invulling binnen het werkgeverspensioen moet fors op de schop. De rapporten Don , Frijns en Goudswaard hebben dat aangetoond. Dat ontkennen op basis van een mening is naïef en getuigt van partijpolitiek en niet van een deskundige inmenging in het pensioendebat.
Kortom, alleen de quote ‘Zorg dat iedereen die kan werken (TG: ook na 65 jaar) aan de slag komt’ is de enige opmerking waar we verder mee kunnen. Dát had Jongerius tegen Wientjes moeten zeggen bij de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd: “ik hoor graag van u(w) werkgevers, hoe u ‘mijn’ mensen aan het werk houdt tot en na 65 jaar. Mag ik over 3 weken van u horen”.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij de Akkermans & Partners Groep, waar hij tevens directeur is van het Wetenschappelijk Bureau. Verder is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015