Inhoud overbruggingsregeling AOW bekend

Vooruitlopend op de nieuwe AOW wetgeving die in maart wordt verwacht, heeft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer alvast laten weten wat de inhoud van de AOW overbruggingsregeling gaat worden. Deze regeling zal in de plaats komen van de in de huidige wet opgenomen voorschotregeling.

 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 zal de regeling gaan gelden voor iedereen die al een ingegane uitkering tot zijn of haar 65ste ontvangt. Dit kan een uitkering uit VUT, prepensioen, overbruggingspensioen of functioneel leeftijdsontslag zijn. Ook private uitkeringen in verband met ANW-hiaat en arbeidsongeschiktheid alsmede levensloopuitkeringen vallen onder de reikwijdte van de regeling.

 

Voor deze mensen gaat de regeling een overbrugging op minimumniveau bieden. De regeling kent dan ook een inkomens- en een vermogenstoets. Verder staat zij uitsluitend open voor mensen met een inkomen van niet meer dan 150% van het minimumloon. Van mensen met een hoger inkomen verwacht de staatssecretaris dat deze in staat zijn geweest om voldoende financiële reserves op te bouwen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 20 maart 2015