Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Initiatiefwetsvoorstel Van den Brenk

Tweede Kamerlid voor 50PLUS, Corrie van den Brenk, heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend, dat een tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling inhoudt.

Die tijdelijke wijziging houdt verband met de aanpassing van de rentevoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen en met de buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen.

De in het beoogde nieuwe pensioenstelsel behaalde rendementen worden veel directer tot uitdrukking worden gebracht in de hoogte van de pensioenen dan in het huidige rentegevoelige pensioenstelsel het geval is. Echter, de waardering van de huidige pensioenverplichtingen wordt bij het “invaren” van de pensioenen in het beoogde nieuwe stelsel gebaseerd op de zeer lage risicovrije rente van het huidige pensioenstelsel, terwijl die risicovrije rente daarna niet meer wordt gebruikt voor de waardering van pensioenverplichtingen. Deze gang van zaken brengt met zich mee dat zolang het nieuwe pensioenstelsel nog niet van kracht is, pensioenkortingen op de loert blijven liggen. Pas na de overgang naar het nieuwe stelsel zal dit opgelost zijn.

Met het wetsvoorstel wordt beoogd om de risico’s van kortingen in de aanloop naar het beoogde nieuwe pensioenstelsel te verkleinen of zelfs te voorkomen.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
  • Vrijdag 18 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships