Inkomensvoorziening oudere werklozen eenvoudiger

Naast de bestaande IOAW voor werknemers die na hun 50ste jaar werkloos worden en het WW-traject hebben doorlopen komt er ook een tijdelijke regeling voor werkmemers die na hun zestigste werkloos raken in de periode tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011. Zij krijgen na afloop van hun WW- een IOW-uitkering. Deze ligt, net als de IOAW, op minimumniveau. De winst van de voorgestelde wijziging is dat voor mensen die werkloos raken tussen hun vijftigste en zestigste niet twee regelingen naast elkaar gaan bestaan, de IOAW en de IOW. De IOW voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW: mensen worden straks niet meer gekort op hun uitkering als hun partner een inkomen heeft. De regeling is tijdelijk omdat het kabinet ernaar streeft dat ouderen over een aantal jaar gemakkelijker aan een baan komen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015