Inkomsten verpleegkundige vormt loon

Een verpleegkundige verricht medische diensten via bemiddelingsbureaus in een ziekenhuis. Zij acht haar inkomsten winst uit onderneming. Rechtbank Noord-Nederland 21/01/2014, 13/514 stelt loon uit dienstbetrekking omdat o.a. dergelijke werkzaamheden veelal in dienstbetrekking worden verricht, zelfs indien er vrijheid bestaat de opdrachten te aanvaarden of weigeren, planning naar eigen inzicht veranderd kan worden en geen recht op betaling bij ziekte bestaat. De organisaties waarvoor de verpleegkundige werkt hebben loonheffingen ingehouden. De rechtbank vermoedt een dienstbetrekking en de verpleegkundige heeft dit niet  ontzenuwd. Dat de verpleegkundige alleen tariefafspraken heeft gemaakt, is niet onderbouwd. Ingediende urenstaten zijn geen facturen. Dus ook premie- en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015