Internetconsultatie wetsvoorstel afkoop kleine nettolijfrente gestart

Dit bericht betreft een signalering rond de start van een nieuwe internetconsultatie.

Op 22 maart 2021 is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente' ter internetconsultatie aangeboden.

Dit wetsvoorstel heeft onder andere als doelstelling de fiscale sancties die verband houden met afkoop van een kleine nettolijfrente in box 3 weg te nemen.

De einddatum van de consultatie is 19 april 2021.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Recht: Overig, Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Basis, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Civiel, Flexibilisering, Pensioen Algemeen, Fexibilisering
  • Woensdag 24 maart 2021