Intrekking diverse besluiten inzake eigen woning(sparen)

Op 18 april 2014 is het beleidsbesluit met het kenmerk BLKB2014/506M gepubliceerd in de staatscourant (Stcrt. 10935).

Met dit besluit zijn enkele eerdere beleidsbesluiten op onder meer het terrein van de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning ingetrokken. Die besluiten hebben hun belang verloren door inwerkingtreding van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Stb. 2013, nr. 583).

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015