Intrekking wetsvoorstel korting AOW-partnertoeslag

Het wetsvoorstel met betrekking tot het geleidelijk afschaffen van de AOW-partnertoeslag voor AOW-ers met een gezamenlijk inkomen vanaf € 46.000,- (exclusief AOW) tot ongeveer € 54.000 (dan is de partnertoeslag geheel vervallen), wordt door staatssecretaris Klijnsma van SZW ingetrokken. De reden hiervoor is dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer niet op een meerderheid kan rekenen. Dit zou echter ook betekenen dat als de inkomsten van de jongere partner na 1 januari 2015 incidenteel hoger zijn, waardoor er in die maand geen recht op partnertoeslag is, er nadien geen recht op partnertoeslag meer kan ontstaan. Het zou niet rechtvaardig zijn als een pensioengerechtigde als gevolg van de incidentele inkomsten van zijn echtgenoot zijn recht op toeslag definitief zou verliezen. Daarom wil de staatssecretaris alsnog regelen dat het recht op toeslag weer kan herleven als het recht op toeslag is geëindigd uitsluitend als gevolg van een incidentele stijging van het inkomen van de echtgenoot.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015